Kelowna Registered Physiotherapist Jennifer Olynyk.